Sayfayı Yazdır
                                 T.C

YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

            Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince  03/ 05 /2019  Cuma günü saat 14.00’da başkanlık odasında   toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 29 / 04/2019

G Ü N D E M

1-2018 yılı kesin hesabının görüşülmesi

2-DK.Belediyeler birliğine üye secimi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Adem ÖNAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı