Sayfayı Yazdır
                                 T.C

YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

            Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince  06/ 02 /2019  Çarşamba günü saat 10.00’da başkanlık odasında  toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 27 / 12/2018

G Ü N D E M

1-Meclis huzur hakkının   belirlenmesi

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Abdullah ÖNAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı