Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 27 Aralık 2021 Salı günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda Olağanüstü  toplanması kararlaştırılmıştır

 

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 22 / 12 /2021

 

 

Selayittin ÖZDEMİR

Belediye Başkan V.

G ÜN D E M   

1-Ek bütçe

2-Ödenek aktarılması