Sayfayı Yazdır
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  05/ 11/2019 Salı  günü saat  13.30’da toplantı salonunda   toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 30 / 10 2019

 

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-2020 Yılı  bütçesinin  görüşülmesi