Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 02 Kasım 2021 Salı günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda  toplanması kararlaştırılmıştır

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 26 / 10 /2021

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G ÜN D E M   

1-2022 Yılı  Bütçesi