BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  02/ 03/2021 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda

toplanacaktır.

 

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  24 / 02 2021

 

 

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-Belediye yol ağının genişletilmesi

2-Norm kadro değişikliği