BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  02/ 02/2021 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda

toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  26 / 01 2021

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-Meclis üyesi huzur hakkı