BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 102 Ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 03/10/2023 tarih ve 2023 – 24 sayılı kararı ile onaylanarak 20/10/2023– 20/11/2023 tarihleri arasında Belediye İlan Panosunda ve Kulakkaya Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.       20/10/2023