NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Yerleşim Yeri Belgesi nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınacaktır.
 • Çiftlerin 6 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış)
 • Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri ile getirmeleri gereklidir. Resimli nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.
 •  Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.

 

REŞİT OLMAYANLAR

 • 18 Yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile  evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile)  Anne ve Babadan biri ölmüş ise  ölümü Nüfus Kağıt Örneği ile belgelenecektir.
 • Muvafakat name alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir.
 • 17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.
 • Kız ve erkek 16 yaşında ise evlenemez.

 

BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR

 •  Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.
 •  Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler,  aile mahkemesinden iddet müddetini kaldırması kararı getireceklerdir.
 •  İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

 

65 YAŞ ÜSTTÜ

 •  65 yaş üsttü vatandaşlardan aklı dengesi yerindedir raporu istenilmektedir.

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 •  Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi  ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda… vs.)
 • Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini İstanbul Valiliğine tasdik ettireceklerdir.
 • İstanbul da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • Yabancı uyruklu Bay ve Bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Büroları’ndan tercüme yaptırıp     Noter’den onaylatmaları gereklidir.

 

DERELİ’DE İKAMET ETMEYENLER

 • Dereli de ikamet etmeyip Dereli Belediyesi evlendirme dairesinde nikah yaptıracaklar, İkamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine  müracaat ederek izin belgesi alacaklardır.
 • Dereli de ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli  evrakları hazırlayarak
 • Dereli nikah dairesinden izin belgesi alarak  istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı   doldurarak Evlendirme    memuru önünde imzalayacaklardır.
 • Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar .

MÜRACAAT EVRAKLARI

 • Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için  geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
 • Evlenme başvurusunda bulunacak çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.
 • Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden Vekalet vermesi gereklidir.
 • Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.