Yavuzkemal Beldesi Şıhlar Mahallesi Şht. Emrah EKER Mevkiinde Uygulamalı İmar Planı G40-C-12-A-2 Paftalar üzerinde yapılan İlave imar planı Belediye Meclisinin 11/10/2023 tarih ve 2023/17 nolu kararı ile onaylanmış olup, imar planları değişikliği ile ilgili itirazı olan vatandaşlarımızın ilan tarihinden itibaren itirazlarını 30 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.   İş bu ilan…
  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN     Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 07.11 2023 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 31.10.2023   Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 102 Ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 03/10/2023 tarih ve 2023 – 24 sayılı kararı ile onaylanarak 20/10/2023– 20/11/2023 tarihleri arasında Belediye İlan Panosunda ve Kulakkaya Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 129 Ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 43 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 26/09/2023 tarih ve 2023 – 23 sayılı kararı ile onaylanarak 20/10/2023 – 20/11/2023 tarihleri…
Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 05.12 2023 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 29.11.2023   Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D E M 1- Ek bütçe…