İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Yavuzkemal Beldesi genelindeki cadde, sokak ve bina kapı numaralarına yönelik adres güncellemeleri tamamlandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde adreslerde değişiklik olması sebebiyle vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli kontrollerini yapmaları rica olunur.   Güzyurdu Mahallesi Hapan Mahallesi Kulakkaya Mahallesi…
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 485.689,00 – 4.047.628,00 Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 8.161.430,30 İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 163.228.606,00 Ortak Alım : Hayır Sınır Değer : İhalenin…
    BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca   01 Haziran 2021 Salı günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda  toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 26 / 05 /2021       Adem ÖNAL Belediye Başkanı    
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  02/ 03/2021 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda toplanacaktır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  24 / 02 2021       Adem ÖNAL Belediye Başkanı G…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 129 Ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 43 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 12/01/2021 tarih ve 2021 – 02 sayılı kararı ile onaylanarak 22/01/2021 – 22/02/2021 tarihleri…