BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 04.06. 2024 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 30.05,2024     Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 05 Mart 2024 Salı günü saat 13.30’de Belediye toplantı  salonunda toplanması kararlaştırılmıştır   Bilgilerinizi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.     Adem ÖNAL Belediye Başkanı  
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN                Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 09.01 2024 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 03.01.2023     Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Kulakkaya Mevkii 124 Ada 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 13 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 21/11/2023 tarih ve 2023 – 27 sayılı kararı ile onaylanarak 05/12/2023 – 05/01/2024 tarihleri arasında Belediye İlan Panosunda ve Kulakkaya Mahallesi Muhtarlığında askıya…
  Yavuzkemal Beldesi Şıhlar Mahallesi Şht. Emrah EKER Mevkiinde Uygulamalı İmar Planı G40-C-12-A-2 Paftalar üzerinde yapılan İlave imar planı Belediye Meclisinin 11/10/2023 tarih ve 2023/17 nolu kararı ile onaylanmış olup, imar planları değişikliği ile ilgili itirazı olan vatandaşlarımızın ilan tarihinden itibaren itirazlarını 30 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.   İş bu ilan…