BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  02/ 03/2021 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda toplanacaktır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  24 / 02 2021       Adem ÖNAL Belediye Başkanı G…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 129 Ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 43 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 12/01/2021 tarih ve 2021 – 02 sayılı kararı ile onaylanarak 22/01/2021 – 22/02/2021 tarihleri…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  02/ 02/2021 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  26 / 01 2021   Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi  aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 06 Nisan 2021 Salı günü saat  13.30’de   Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 30 / 03 /2021 Adem ÖNAL Belediye Başkanı   G…
T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden İ L A N –                                     Kulakkaya Mahallesi Köyiçi mevkii 120 Ada 29 parseldeki arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. İhalenin Yapılacağı yer ve saati: a)İhale 23/01/2019 Çarşamba günü saat 14:00’da başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Satışa çıkarılan…