BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  05/ 11/2019 Salı  günü saat  13.30’da toplantı salonunda   toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 30 / 10 2019     Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D…
T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden İ L A N –                                     Kulakkaya Mahallesi Köyiçi mevkii 120 Ada 29 parseldeki arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. İhalenin Yapılacağı yer ve saati: a)İhale 23/01/2019 Çarşamba günü saat 14:00’da başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Satışa çıkarılan…