BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN     Belediyemiz meclisi  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 10 Ocak 2023 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 04.01.2023   Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D E…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN     Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 108 Ada 20,23 ve  24 nolu parsellerde 109 Ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde 127 Ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 08.02.2022  tarih ve 2022/ 03-04-05 sayılı kararları ile…
  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 11 Ocak 2022 Salı günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 05/01 /2022       Adem ÖNAL Belediye Başkanı G ÜN D E…