BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN     Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 108 Ada 20,23 ve  24 nolu parsellerde 109 Ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde 127 Ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 08.02.2022  tarih ve 2022/ 03-04-05 sayılı kararları ile…
  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 11 Ocak 2022 Salı günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 05/01 /2022       Adem ÖNAL Belediye Başkanı G ÜN D E…
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Yavuzkemal Beldesi genelindeki cadde, sokak ve bina kapı numaralarına yönelik adres güncellemeleri tamamlandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde adreslerde değişiklik olması sebebiyle vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli kontrollerini yapmaları rica olunur.   Güzyurdu Mahallesi Hapan Mahallesi Kulakkaya Mahallesi…
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 485.689,00 – 4.047.628,00 Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 8.161.430,30 İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 163.228.606,00 Ortak Alım : Hayır Sınır Değer : İhalenin…