BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN     Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  07/ 07/2020 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda   toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 30 / 06 2020   Adem ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N…
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  04/ 02/2020 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda   toplanacaktır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 27 / 01 2020       Adem ÖNAL Belediye Başkanı G…
T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden İ L A N –                                     Kulakkaya Mahallesi Köyiçi mevkii 120 Ada 29 parseldeki arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. İhalenin Yapılacağı yer ve saati: a)İhale 23/01/2019 Çarşamba günü saat 14:00’da başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Satışa çıkarılan…