YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (OTURUM)
1) 5 sene içerisinde alınmış yapı ruhsatı belgesi.
2) Zemin aplikasyon ve kat vizesi.
3)Sigorta ilişiksizlik belgesi.
4)Mal Müdürlüğü harç makbuzu.
5)EKB (Enerji Kimlik Belgesi)
6) Fenni mesulün hazırladığı teknik rapor ve yapı kullanma izin belgesine esas bina kontrol tutanağı.
7) Dilekçe
Not: Yapı kullanma izin belgesi başvurusu yapılması için binanın bütün inşaat işlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. (dış sıva, boya, pencere, kapı, merdiven korkuluğu, balkon korkuluğu vb.)