İMAR DURUMU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)Güncel tapu kaydı.
2)Aplikasyon krokisi. (üzerinde bina varsa bina işlenmiş ve en az 6 ay içerisinde alınmış)
3)Noter tasdiskli muvafakatname. (Parsel hisseli ise)
4)Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5)Dilekçe.