BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Kulakkaya Mevkii 124 Ada 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 13 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 21/11/2023 tarih ve 2023 – 27 sayılı kararı ile onaylanarak 05/12/2023 – 05/01/2024 tarihleri arasında Belediye İlan Panosunda ve Kulakkaya Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.       05/12/2023