BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 127 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 04/04/2023 tarih ve 2023 – 10 sayılı kararı ile onaylanarak 14/07/2023 – 14/08/2023 tarihleri arasında Belediye İlan Panosunda ve Kulakkaya Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.       14/07/2023