BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 125 Ada 8 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında tanzim edilen arazi ve arsa düzenlemesi Belediye Encümeninin 01/08/2023 tarih ve 2023 – 20 sayılı kararı ile onaylanarak 01/08/2023 – 01/09/2023 tarihleri arasında Belediye İlan Panosunda ve Kulakkaya Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.       01/08/2023