Yavuzkemal Beldesi Şıhlar Mahallesi Şht. Emrah EKER Mevkiinde Uygulamalı İmar

Planı G40-C-12-A-2 Paftalar üzerinde yapılan İlave imar planı Belediye Meclisinin

11/10/2023 tarih ve 2023/17 nolu kararı ile onaylanmış olup, imar planları değişikliği

ile ilgili itirazı olan vatandaşlarımızın ilan tarihinden itibaren itirazlarını 30 gün

içerisinde Belediyemize yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İş bu ilan Belediyemiz ilan panosuna 11/10/2023 tarihinde asılmıştır.

 

Halkımıza ilanen duyurulur. 11/10/2023