BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 07.05 2024 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır

 

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 30.04.2024

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- 2023  Mali yılı kesin hesabı

2-İmar plan notları