BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

Belediyemiz meclisi  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  04 Nisan 2023 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır

 

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 29.03.2023

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-2022 yılı idare faaliyet raporu

2-Encümen üyeliği seçimi