BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 10 Mayıs 2022 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır

 

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 28/04 /2022

 

 

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G ÜN D E M  

1-2021 yılı Kesin hesabı