BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

             Belediyemiz meclisi  aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 25 Mayıs 2021 Salı günü saat  13.30’de   Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır.

 

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 20 / 05 /2021

 

 

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1-2020  Mali yılı Kesin hesabı

2-İş makinası satın alınması

3-İtfaiye öncü aracı alınması

4-İmar plan tadilatı