BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca 05 Mart 2024 Salı günü saat 13.30’de Belediye toplantı  salonunda toplanması kararlaştırılmıştır

 

Bilgilerinizi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı