BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  11.07 2023 Salı   günü saat  13.30’de Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 05.07.2023

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- Şirket devri