Sayfayı Yazdır
T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 01/ 02 /2017 Çarşamba günü saat 10.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 25/ 01/2017
Abdullah ÖNAL
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :
1-Açılış
2-Yoklama.
3-Saygı duruşu.
4-Sözleşmeli personel çalıştırılması
5-Kulakkaya kar festivaline katkı sağlanması
6-Kapanış