T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 01/ 02 /2017 Çarşamba günü saat 10.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 25/ 01/2017
Abdullah ÖNAL
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :
1-Açılış
2-Yoklama.
3-Saygı duruşu.
4-Sözleşmeli personel çalıştırılması
5-Kulakkaya kar festivaline katkı sağlanması
6-Kapanış