Sayfayı Yazdır
T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 07/ 04 /2017 Cuma günü saat 10.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 27/ 03/2017 Abdullah ÖNAL Belediye Başkanı

G Ü N D E M :
1-Açılış.
2-Yoklama.
3-Saygı duruşu.
4-Araç satışı
5-Hizmet aracı satın alınması
6-2016 Yılı İdare faaliyet raporu
7-Encümen üyeliği seçimi 8-Kapanış