T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 07/ 04 /2017 Cuma günü saat 10.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 27/ 03/2017 Abdullah ÖNAL Belediye Başkanı

G Ü N D E M :
1-Açılış.
2-Yoklama.
3-Saygı duruşu.
4-Araç satışı
5-Hizmet aracı satın alınması
6-2016 Yılı İdare faaliyet raporu
7-Encümen üyeliği seçimi 8-Kapanış