T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 01/ 11/2016 Salı günü saat 14.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 25/ 10/2016 Abdullah ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D E M : 1-Açılış. 2-Yoklama. 3-Saygı duruşu. 4-Norm kadro 5-2017 yılı Bütçesinin görüşülmesi 6-Kapanış