Sayfayı Yazdır
T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 01/ 11/2016 Salı günü saat 14.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 25/ 10/2016 Abdullah ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D E M : 1-Açılış. 2-Yoklama. 3-Saygı duruşu. 4-Norm kadro 5-2017 yılı Bütçesinin görüşülmesi 6-Kapanış