T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince 05/ 04 /2017 Çarşamba günü saat 10.00’da başkanlık odasında toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 27/ 03/2017 Abdullah ÖNAL Belediye Başkanı G Ü N D E M : 1-Açılış. 2-Yoklama. 3-Saygı duruşu. 4-2016 Yılı İdare faaliyet raporu 5-Encümen üyeliği seçimi 6-Kapanış