T.C

YAVUZKEMAL BELEDİYESİ

   

TAŞERON İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLME SINAVI DUYURUSU

 

            01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında tebliğinin 39. maddesi gereğince taşeron işçilerin Belediyemiz şirketinde işçi statüsüne geçirilmesi sınavı 07.03.2018 Çarşamba günü saat 09.30’da hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. Duyrulur 21.02.2018

 

 

 

                                                                                            YAVUZKEMAL  BELEDİYE BAŞKANLIĞI