T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden İ L A N –                                     Kulakkaya Mahallesi Köyiçi mevkii 120 Ada 29 parseldeki arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. İhalenin Yapılacağı yer ve saati: a)İhale 23/01/2019 Çarşamba günü saat 14:00’da başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Satışa çıkarılan…