T.C. YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI                 Yazı İşleri Müdürlüğü                                      BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince  06/ 12 /2017 Çarşamba günü saat…